7 września 2023 Udostępnij

Kiedy potrzebny jest tłumacz przysięgły języka ukraińskiego?

Obywatele Ukrainy stanowią największą grupę cudzoziemców mieszkających w Polsce. Według danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców, po pierwszym kwartale 2021 r. ponad 261 000 obywateli Ukrainy posiadało ważne zezwolenia na pobyt w kraju. Chcesz zamieszkać w Polsce na stałe? Ważne jest, aby dobrze przygotować się przed wyjazdem. Obejmuje to przetłumaczenie wszystkich niezbędnych dokumentów. Oferujemy również porady, jak zostać tłumaczem przysięgłym języka ukraińskiego.

Kiedy potrzebujesz tłumaczenia przysięgłego z ukraińskiego na polski?

Dokumenty warto przetłumaczyć nawet wtedy, gdy dopiero poszukujemy pracy. Dotyczy to głównie potwierdzeń kwalifikacji i wykształcenia. Kiedy potrzebne jest tłumaczenie przysięgłe?

Tłumaczenie dyplomów i świadectw

Dyplom ukończenia szkoły lub uczelni powinien zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego języka ukraińskiego. Dokumenty takie jak dyplom ukończenia studiów magisterskich, certyfikat językowy czy kurs spawania lub fryzjerstwa powinny zostać przetłumaczone, jeśli je posiadasz. Dokumenty te mogą być potrzebne w przypadku chęci zmiany pracy podczas pobytu w Polsce.

Tłumaczenie prawa jazdy

Ukraińskie prawo jazdy można wymienić na polskie prawo jazdy. W tym celu należy wypełnić wniosek, załączyć dokumenty oraz, między innymi, dostarczyć tłumaczenie prawa jazdy. W tym przypadku tłumaczenie będzie musiał wykonać tłumacz przysięgły. W przeciwnym razie wniosek zostanie odrzucony.

Tłumaczenie dokumentów medycznych

Jest to szczególnie ważne dla Ukraińców, u których zdiagnozowano chorobę przewlekłą. Jeśli chcesz kontynuować leczenie w Polsce, będziesz musiał przetłumaczyć swoją dokumentację medyczną. Tłumacz przysięgły może również przetłumaczyć dokumentację medyczną z języka ukraińskiego na polski.

Jakie inne sytuacje wymagają tłumaczenia przysięgłego? Tłumaczenie przysięgłe będzie potrzebne w przypadku przedkładania przetłumaczonych dokumentów władzom. Tłumaczenie przysięgłe może być wymagane na przykład w przypadku aktu urodzenia lub aktu małżeństwa.

Jak mogę zostać tłumaczem przysięgłym języka ukraińskiego?

Zapotrzebowanie na tłumaczy ukraińsko-polskich rośnie ze względu na rosnącą liczbę Ukraińców poszukujących pracy w Polsce. Jeśli chcesz zostać tłumaczem, musisz wiedzieć, jak zostać tłumaczem przysięgłym języka ukraińskiego.

Aby pracować jako tłumacz przysięgły języka ukraińskiego, należy zdać egzamin. Egzamin ten podzielony jest na dwie części:

  • Pisemną. W tej części kandydat na tłumacza przysięgłego musi przetłumaczyć dwa teksty, jeden z języka polskiego na język ukraiński, a drugi z języka ukraińskiego na język polski. Podczas egzaminu można korzystać ze słowników i glosariuszy spełniających określone wymagania.

  • Ustny. Przyszły tłumacz języka ukraińskiego wykonuje tłumaczenie wzrokowe oraz tłumaczenie konsekutywne. Pierwsze z nich polega na przetłumaczeniu tekstu na język obcy. Tłumaczenie konsekutywne to tłumaczenie usłyszanego dokumentu.

Zdanie egzaminu NIE jest równoznaczne z zaprzysiężeniem kandydata na tłumacza przysięgłego. Konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków. Należy do nich ukończenie studiów wyższych.

Następnie tłumacz zostaje wpisany na listę tłumaczy przysięgłych języka ukraińskiego. Po otrzymaniu certyfikatu może rozpocząć wykonywanie tłumaczeń przysięgłych ukraińsko-polskich.

Obowiązki tłumacza języka ukraińskiego

Bez względu na to, jakim językiem posługuje się tłumacz przysięgły - ukraińskim, angielskim czy niemieckim - ma on określone obowiązki. Należą do nich:

  • Dokładne tłumaczenie dokumentów. Tłumacz przysięgły jest odpowiedzialny zarówno za dokładne, jak i niedokładne tłumaczenia.

  • Na przykład zachowanie w tajemnicy informacji, których dowiedział się podczas tłumaczenia dokumentu. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z ustawy o tłumaczach przysięgłych.

  • Doskonalenie swoich umiejętności. Język ukraiński, jak każdy inny język, stale ewoluuje.

  • Na przykład tłumaczenia z ukraińskiego na polski na żądanie prokuratury lub sądu. Tłumacz przysięgły nie ma prawa odmówić wykonania takiego tłumaczenia.

  • Prowadzenie repertorium. Tłumacz przysięgły musi rejestrować wszystkie tłumaczenia ustne i pisemne. Repertorium zawiera m.in. datę przyjęcia zlecenia oraz dane zleceniodawcy.

Tłumacz ukraińskiego może zarówno tłumaczyć dokumenty, jak i wykonywać tłumaczenia ustne.

Potrzebujesz tłumaczenia wykonanego przez tłumacza przysięgłego języka ukraińskiego? Sprawdź bezpłatną wycenę naszego biura tłumaczeń, aby dowiedzieć się, ile będzie kosztować usługa.

Natalia Glińska

Redakcja ecsrem.pl