4 października 2017 Udostępnij

Specyfika tłumaczeń technicznych

Trudno utrzymywać, że istnieje podział na tłumaczenia wykonywane bez problemów oraz takie, które generują trudności. Nie da się jednak ukryć, że to tłumaczenia techniczne są tymi, które są w stanie wprowadzić najwięcej zamieszania. Bardzo często klasyczny tłumacz nie jest zresztą w stanie ich wykonać i to nawet pomimo tego, że zna język perfekcyjny.

Umiejętności lingwistyczne mają ogromne znaczenie, nie da się jednak ukryć, że nie mniej istotna wydaje się wiedza z zakresu działu technicznego, do którego odnosi się konkretny tekst. Najbardziej pożądany wydaje się więc tłumacz, który legitymuje się nie tylko doświadczeniem, ale również dyplomem potwierdzającym, że ukończył uczelnię techniczną.

Tłumaczenie techniczne - charakterystyka

Tłumaczenie takie wymaga przecież nie tylko znajomości słownictwa, ale i branży, której dotyczy. Gdy mówimy o specyfice tłumaczeń technicznych musimy dostrzec również to, że z roku na rok rośnie zapotrzebowanie na nie. Kolejne firmy dochodzą do wniosku, że postawienie na dwujęzyczne wersje swoich publikacji i instrukcji podniesie ich prestiż. Najczęściej zadanie to jest powierzane specjalistom, którzy będą wiedzieć, co zawarte jest w schemacie budowy maszyn lub innego innowacyjnego projektu. Oddanie sensu zawartego w dokumencie staje się w tym kontekście szczególnie ważne, trudno bowiem ignorować konsekwencje, z jakimi należy się liczyć, gdy pojawiać zaczną się błędy rzeczowe.

Wykonanie tłumaczeń technicznych

Od tłumacza wykonującego tego rodzaju przekłady wymaga się ogromnych umiejętności badawczych, jest to bowiem jedyny sposób na dokładne przetłumaczenie zawiłych często terminów. Nie inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku terminów medycznych, które, pomimo pozornego podobieństwa, mają zwykle zupełnie inne znaczenie. Tu dużą rolę odgrywa jednak nie tylko osoba tłumacza, ale i polityka firmy, której pracownicy odpowiadają za zlecenie tego rodzaju przekładu. W pewnym momencie może okazać się, że oszczędności są tylko pozorne, a ryzyko z nimi związane bywa trudne do udźwignięcia.

Niezbędna konsultacja

W profesjonalnym biurze tłumaczeń rzadko mamy do czynienia z sytuacją, w której zlecenie na tłumaczenie techniczne jest błyskawicznie akceptowane. Zwykle najpierw trafia do konsultacji, może więc okazać się, że firma nie zdecyduje się na jego dokonanie nawet pomimo tego, że mogłaby na tym sporo zarobić. Osoby, które zlecają tłumaczenia techniczne i medyczne muszą też spodziewać się, że zostaną poproszone o przygotowanie glosariusza. Pod nazwą tą ukrywa się niewielki słownik terminów, które mają pojawić się w tłumaczonym dokumencie niezbędny, aby nie doszło do nieścisłości terminologicznych.

Natalia Glińska

Redakcja ecsrem.pl