16 lutego 2021 Udostępnij

3 etapy ewolucji nauki języków obcych

Istnieją dwa kluczowe czynniki, które wpływają na naukę języka:

  • Czas
  • Metoda

Nauczenie się języka wymaga czasu i elastycznej metody nauki.

Elastyczność na różnych etapach przyswajania języka jest niezbędna do wypracowania solidnego "rdzenia językowego".

Moja metoda umożliwia Twojemu mózgowi skuteczne przyswajanie języka w sposób progresywny w czasie.

Nauka języka to nie tylko nauka słówek i zwrotów. Wraz z nimi musisz rozwijać także inne umiejętności językowe.

Podręczniki, kursy i testy językowe dzielą języki na poziomy zaawansowania. Wspólny Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework) wyjaśnia to rozróżnienie tutaj. Są one stosowane w całej UE.

Poziomy znajomości języka dzieli się zazwyczaj na trzy główne etapy:

  • Początkujący
  • Średniozaawansowany
  • Zaawansowany

Moja metoda pokazuje uczącemu się, w jaki sposób dostosować metodę nauki, aby przezwyciężyć różne problemy na każdym poziomie procesu nauki.

Poniżej znajduje się krótkie podsumowanie sytuacji uczącego się na każdym etapie procesu nauki języka:

Etap 1. Początkujący

Etap 1 jest najbardziej delikatną fazą.

Wszystko jest nowe.

Dźwięki języka mogą brzmieć dla naszych uszu prawie nie do odróżnienia. Również słownictwo i gramatyka mogą być dla nas zupełnie nowe i niepodobne do niczego, co znamy w naszym języku ojczystym.

Potrzeba czasu, aby mózg przyzwyczaił się do dźwięków, wzorów, struktur gramatycznych, słownictwa i rytmów nowego języka.

Mózg potrzebuje czasu, aby przetworzyć ogromną ilość informacji, z którymi się styka. Te informacje są przechowywane w określonych miejscach w mózgu.

Następnie potrzebny jest czas na "usieciowienie" tych nowych informacji w mózgu, aby połączyć słowa z dźwiękami. Na jeszcze wyższym poziomie, aby połączyć wszystko w jedną całość, potrzebne jest ogólne i nadrzędne połączenie sieciowe.

Cały ten proces składa się na "rdzeń językowy".

Etap 2. Średniozaawansowany

Język nie brzmi już tak obco. Można rozpoznać rytm języka i wyłowić jego dźwięki. Kiedy rodzimy użytkownik języka mówi na znane tematy, uczący się może zrozumieć szerszy obraz tego, co jest mówione i może rozpoznać wzorce mowy w języku.

Przyswajanie dźwięków, słów i struktur staje się szybsze i łatwiejsze. Mózg składa w całość kawałki języka przyswojone podczas słuchania, czytania, pisania i praktyki słuchowej.

Na tym etapie wszystko staje się łatwiejsze, ale nadal masz wrażenie, że nie radzisz sobie w pełni z językiem w różnych sytuacjach.

Etap 3. Zaawansowany

W okresie przejściowym z etapu średniozaawansowanego do zaawansowanego coś się dzieje. Nagle wszystko, co do tej pory było trudne (jeśli chodzi o rozumienie i umiejętności ustne) staje się łatwe. Rozumienie rodzimych użytkowników języka, śledzenie programu telewizyjnego i czytanie gazet stają się możliwe. Budowanie zdań odbywa się bez wysiłku. Nazywamy to punktem epifanii (E point).

Po osiągnięciu punktu E nauka języka jest kontynuowana bez większego wysiłku ze strony uczącego się. Możesz używać języka w rzeczywistych sytuacjach, aby zwiększyć swoją wiedzę i umiejętności, często bez pomocy kursu lub podręczników.

Na tym etapie procesu uczenia się możesz zacząć odkrywać bogatą tkankę języka i pogłębiać zrozumienie jego działania.

Tempo nauki musi być dostosowane do specyfiki każdego etapu. Kluczem do tego jest poznanie wyzwań każdego języka. Następnie należy stawić czoła wyzwaniom, które pojawiają się na każdym etapie nauki.

Natalia Glińska

Redakcja ecsrem.pl