27 lipca 2021 Udostępnij

DLACZEGO TŁUMACZENIE SOCJOLOGICZNE WYMAGA DOGŁĘBNYCH BADAŃ I REFLEKSJI

Tłumaczenie w dziedzinie socjologii stanowi wyjątkowe wyzwanie ze względu na rygorystyczne wymogi tłumaczenia akademickiego i charakter przedmiotu.

Potrzeba tłumaczenia socjologicznego

Jako naukowe studium społeczeństwa i wielu aspektów relacji społecznych, interakcji i wzorów kulturowych, które się na nie składają, socjologia jest kluczem do zrozumienia zmieniającego się świata, w którym żyjemy. Jest to nauka społeczna o uniwersalnym zakresie, obejmująca tematy od języka, płci i klasy społecznej po ekonomię, edukację i politykę; od miasta po wieś, od technologii po zdrowie - i wszystko pomiędzy.

Jako dyscyplina badawcza o tak szerokim zasięgu, socjologia jest bogata w publikacje. A publikacje w naturalny sposób wiążą się z kwestią tłumaczenia - wielu badaczy jest zmuszonych tłumaczyć swoją pracę, by móc dzielić się swoimi badaniami z szeroką publicznością. (Zob. artykuł Renato Ortiza "Hegemonia języka angielskiego w naukach społecznych").

Poważne wyzwanie

Dla tłumacza akademickiego praca socjologiczna może być zniechęcającym zadaniem, procesem, w którym, cytując Ortiza, "należy wziąć pod uwagę różne tradycje intelektualne". Brak rozpoznania i przekazania tych tradycji oznacza, że rygorystyczne badania, staranne analizy i teoretyczne argumenty autorów mogą nie zostać zrozumiane przez ich kolegów w różnych częściach świata. Te luki kulturowe mogą stworzyć przeszkodę w dzieleniu się i porównywaniu pomysłów, które pomagają rozwijać dyscyplinę jako całość.

Innym trudnym obszarem jest wysoce specjalistyczne słownictwo socjologii. David Dressler i George W. Korber w swoim artykule A Comment on the Language of Sociology bronią "specjalnego języka socjologii", który z reguły nie jest pisany dla szerokiej publiczności, ale dla kolegów socjologów przyzwyczajonych do tego samego języka. Kiedy tłumacze podchodzą do tekstów socjologicznych, priorytetem musi być właściwe zrozumienie języka specjalistycznego.

nauka

Badania i dialog

Te wymagające aspekty oznaczają, że żmudne i inteligentne badania są kluczowe w procesie tłumaczenia prac socjologicznych. Ponieważ tłumacz akademicki niekoniecznie jest specjalistą w każdej dziedzinie tekstów, które wymagają tłumaczenia, ważne jest, by spędzić czas zanurzając się w temacie i dać szansę odpowiednim koncepcjom, by się w nim zadomowiły. Oznacza to zapoznanie się z pracami kluczowych postaci socjologii w danej kulturze, jak również znalezienie i przeczytanie odpowiednich artykułów w Internecie. Przydatne źródła obejmują portale naukowe JSTOR (angielski), Cairn.info (francuski) i Dialnet (hiszpański).

Taki poziom researchu pomoże tłumaczom podejść do idei ze zrozumieniem niezbędnym do skutecznego oddania ich w innym języku. Jeśli chodzi o słownictwo, podczas gdy specjalistyczna natura języka socjologii może sprawić, że początkowo będzie on trudniejszy do zrozumienia, zaletą jest to, że terminy często pozostają podobne w różnych językach. Niemniej jednak, tłumacz musi wykazać się takim samym stopniem rygoryzmu i krytycyzmu w wyborze tłumaczeń terminów, jaki socjolog stosuje podczas ich pisania.

Kolejnym aspektem procesu tłumaczenia jest potrzeba bycia otwartym na dyskusje z autorami na temat dokładnego znaczenia terminu lub zdania. Pojedyncze słowo w akapicie może zmieniać się raz po raz, w miarę jak tłumacz i autor będą badać jego konsekwencje zarówno w języku źródłowym, jak i docelowym. Podczas gdy ten poziom interakcji jest z pewnością czasochłonny, nagroda przychodzi w postaci owocnej współpracy językowej i fascynującego nowego spojrzenia na sferę socjologiczną.

Natalia Glińska

Redakcja ecsrem.pl