5 lipca 2021 Udostępnij

KIEDY NAUKOWCY MÓWIĄ, ŻE POTRZEBUJĄ REDAKCJI NAUKOWEJ, CO TAK NAPRAWDĘ MAJĄ NA MYŚLI?

Jeśli jesteś nowy w świecie akademickiego pisania, możesz myśleć, że ostatnie zdanie artykułu kończy nie tylko pracę, ale także proces pisania. Doświadczeni badacze i naukowcy wiedzą jednak, że zakończenie projektu nie jest końcem długiego, żmudnego procesu, który ostatecznie kończy się publikacją. Redagowanie odgrywa raczej kluczową rolę w formułowaniu i doskonaleniu pracy.

Uczeni często mają problem z określeniem, co oznacza termin "redakcja". Uczeni poszukujący redaktora naukowego używają specyficznej terminologii, która może być równie myląca dla potencjalnych redaktorów, jak i dla piszących. Z tego powodu, chcielibyśmy zaproponować taksonomię z kilkoma jasnymi definicjami i kategoriami "redagowania" - pamiętając, że niektóre z tych kategorii nie są w rzeczywistości związane z redagowaniem języka w ogóle.

Trener pisania

Pierwszym rodzajem edycji akademickiej, i to takim, który jest często poszukiwany przez młodszych naukowców, jest przegląd twojej pracy z trenerem pisania. Trenerzy pisania są odpowiednie dla uczonych, którzy mają problemy z ich pisania, podczas gdy wciąż w początkowych etapach pisania ich artykułu. Na przykład, trener pisania byłby odpowiedni dla naukowca, który doświadcza blokady pisarskiej, lub kogoś, kto nie jest pewien, jak odnieść się do krytyki od doradcy akademickiego lub po recenzji rówieśników. Trener pisania może być również odpowiedni dla kogoś, kto po prostu nie czuje się pewnie z projektem, który stworzył.

Uczeni poszukujący tego typu recenzji powinni ściśle współpracować z profesjonalnym trenerem pisania, aby upewnić się, że poprawki są dokładne i właściwe. Centra pisania na uniwersytetach i w szkołach wyższych są doskonałymi źródłami dla tego wstępnego etapu przeglądu.

Akademicka redakcja językowa

Akademicka redakcja językowa, drugi rodzaj redakcji w naszej taksonomii, jest odrębną formą redagowania, która obejmuje wszystkie kwestie związane z językiem, w tym gramatykę, ortografię, składnię, przepływ i inne powiązane zagadnienia.

studia

Ten rodzaj strukturalnej i stylistycznej korekty powinien być przeprowadzony przez profesjonalnego redaktora akademickiego. Profesjonalni redaktorzy naukowi posiadają zarówno mistrzostwo językowe, jak i dogłębną znajomość tematu. Ta podwójna ekspertyza jest niezbędna dla wysoce technicznego, specyficznego dla danego tematu ukierunkowania akademickiej redakcji językowej. Wysokiej jakości redakcja naukowa może pomóc w upieczeniu dwóch pieczeni na jednym ogniu: nie tylko upewnia się, że tekst jest poprawny pod względem gramatycznym i językowym, ale także, w razie potrzeby, dostarcza sugestii i komentarzy dotyczących treści. Tekst, który został dobrze zredagowany i zaakceptowany do publikacji może nawet prowadzić do nowych możliwości wydawniczych.

Akademickie formatowanie

Chociaż nie ma "edycji" tekstu lub głównych idei papieru lub raportu, formatowanie akademickie, nasz trzeci poziom edycji akademickiej, jest krytyczny dla uczynienia każdego manuskryptu gotowym do publikacji. Formatowanie akademickie obejmuje wszystkie kwestie związane z konkretnym przewodnikiem stylu lub wymaganiami czasopisma lub wydawcy. Główna część formatowania akademickiego odnosi się do cytatów i bibliografii. Bez właściwego formatowania cytatów w przypisach, referencjach, cytatach tekstowych i bibliografii, potencjalni wydawcy mogą mieć podstawy do całkowitego odrzucenia pracy.

Ponieważ niewłaściwe lub niepoprawne formatowanie może stanowić przeszkodę w publikacji, formatowanie akademickie powinno być przeprowadzane przez redaktora akademickiego, który posiada wiedzę lub doświadczenie w zakresie konkretnego wymaganego stylu (np. MLA, APA, Chicago Manual of Style, AMA lub inne).

Akademicka korekta

Gdy praca zbliża się do ostatecznego etapu publikacji, kolejnym krokiem w procesie redakcyjnym powinna być korekta naukowa. Ten rodzaj edycji wymaga starannego, żmudnego czytania przed publikacją, aby upewnić się, że żadne podstawowe kwestie nie zostały przeoczone. Ten etap procesu pisania powinien mieć miejsce długo po tym, jak teksty są sprawdzane z oryginałem pod kątem dokładności, po tym jak całe akapity lub sekcje są przerabiane, lub jakikolwiek inny rodzaj poważnego remontu jest przeprowadzany.

Do tego typu edycji najlepiej nadaje się korektor akademicki. Jego lub jej recenzja da uczonemu spokój ducha wiedząc, że nie ma już żadnych błędów edycyjnych.

Recenzja naukowa

Ostatni rodzaj redakcji, którego uczeni często poszukują, recenzja naukowa, nie jest w rzeczywistości rodzajem redakcji językowej. Jest to raczej recenzja samej treści tekstu, podobna do tej, którą recenzent czasopisma przedstawiłby po złożeniu pracy do publikacji. Ten rodzaj recenzji powinien być dokonany przez kolegów akademickich, współpracowników, rówieśników lub doradców naukowca.
Każdy z tych pięciu rodzajów redakcji akademickiej jest oczywiście zupełnie inny. Poprzez precyzyjne określenie, jakiego rodzaju redakcji, korekty lub recenzji uczeni poszukują, będą oni w stanie zakomunikować swoje potrzeby redaktorowi i zwiększyć swoje szanse na otrzymanie najbardziej pomocnych poprawek, gdy będą zmierzać w kierunku złożenia swojego manuskryptu.

Więcej na stronie: http://edukacjazroznicowana.pl/

Natalia Glińska

Redakcja ecsrem.pl