Elektrociepłownia EC Śrem
innowacyjna technologia w służbie ekologii

Polskie ciepłownictwo potrzebuje innowacyjnych impulsów, przyjaznych człowiekowi i środowisku. Nasza Grupa współtworząc lokalny rynek ciepłownictwa systemowego powołała docelowo trzy spółki — ich celem jest wzrost efektywności energociepłowniczej, poszanowanie środowiska naturalnego oraz rozwój technologii.

Obszary działalności Grupy EC Śrem

Podstawowym obszarem działalności Grupy EC Śrem jest wytwarzanie, przesył i dystrybucja ciepła oraz dobór instalacji i urządzeń, które służą przetwarzaniu i rozdziałowi ciepła dla zmieniających się dynamicznie potrzeb odbiorców.


GKEC Śrem kumuluje najnowszą wiedzę dotyczącą innowacyjnych, proefektywnościowych, proekologicznych technicznych i technologicznych rozwiązań służących praktycznemu wykorzystaniu w procesach gospodarowania ciepłem w branży ciepłowniczej.

Grupa EC Śrem, oprócz produkcji i dostaw ciepła, wyróżnia się pracami naukowo–badawczymi związanymi z odnawialnymi źródłami energii wykorzystywanymi w sposób przyjazny środowisku. Nowe przestrzenie naszej Grupy ukierunkowane są na podjęcie prac zmierzających do uruchomienia linii produkcyjnych w segmencie nowych technologii w ciepłownictwie i energetyce. W naszym zamierzeniu będą to ultranowoczesne urządzenia, oparte na własnych opatentowanych i innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych w sektorze elektroenergetycznym.

 

EC
Wytwarzanie

Jest to spółka skoncentrowana na innowacyjnych i proefektywnościowych rozwiązaniach z szeroko pojętej dziedziny wytwarzania ciepła i energii tj.:

 • kogeneracji
 • odzysku ciepła
 • wykorzystaniu spalania odpadów i biogazu
 • energii słońca i wiatru
 • geotermii
 • klasycznej produkcji ciepła

Nasze możliwości produkcyjne w ramach EC Wytwarzanie S.A. to ciepło o mocy 113,2 MWt oraz energia o mocy elektrycznej 10,5 MWe.

Dowiedz się więcej…
 

EC
Operator

EC Operator sp. z o.o. to przedsiębiorstwo ukierunkowane na innowacyjne proefektywnościowe rozwiązania z dziedziny przesyłu oraz dystrybucji ciepła i energii tj. z zakresu:

 • preizolacji
 • węzłów
 • inteligentnych sieci
 • magazynowania ciepła

EC Operator sp. z o.o. posiada sieć cieplną o długości całkowitej 16 260 m, obejmującą kilka tysięcy lokalnych odbiorców. Wartość sieci, urządzeń zintegrowanych oraz przyległych budowli szacowana jest na ok. 26 mln zł.

Dowiedz się więcej…
 

EC
Prefabrykacja i Obrót

To podmiot działający w segmencie innowacyjnych proefektywnościowych rozwiązań z dziedziny produkcji i sprzedaży urządzeń oraz instalacji ciepłowniczych i chłodniczych przeznaczonych dla jednostek samorządu terytorialnego, ich związków oraz podmiotów sektora niepublicznego w zakresie:

 • fotowoltaiki
 • techniki sorpcyjnej, agregatów chemicznych
 • konwencjonalnej i alternatywnej metody produkcji ciepła i chłodu
 • trójgeneracji
Dowiedz się więcej…

Nowa strategia unijna

GKEC Śrem wychodzi naprzeciw wyzwaniom określonym w unijnej strategii Europa 2020 i Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju Polska 2020. W skali europejskiej Polska plasuje się na 22 pozycji spośród 27 państw Unii pod względem innowacyjności.


Efektywność energetyczna polskiej gospodarki jest około 3 razy niższa niż w najbardziej rozwiniętych krajach europejskich i około 2 razy niższa niż średnia w krajach Unii Europejskiej. Stąd też w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 pojawia się szansa poprawy tego stanu rzeczy przewiduje się bowiem znaczące możliwości pozyskania funduszy na dofinansowywanie działalności rozwojowej i wdrożeniowej nowoczesnych innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych. Wykorzystywanie w praktyce nowych koncepcji, pomysłów i wynalazków pomoże uzyskać naszej Grupie przewagę konkurencyjną na rynku w jego wymiarze regionalnym. Dział Programów Unijnych GKEC Śrem zorientowany jest w szczególności na rozwiązania stosowane lub możliwe do zastosowania we wszystkich obszarach działalności ciepłowniczej: efektywnego wytwarzania ciepła, chłodu, procesów przesyłu i dystrybucji nośników ciepła, jego wykorzystywania w instalacjach odbiorczych, inteligentnych sieciach ciepłowniczych, a także poszczególnych elementach systemów ciepłowniczych w postaci konkretnych urządzeń i instalacji.

Zespół Elektrociepłowni EC Śrem

Profesjonalizm i najwyższe osiągnięcia zawdzięczamy pracownikom. Dlatego też naszym nadrzędnym celem jest stabilne i bezpieczne środowisko pracy. Zapewniamy możliwość rozwoju oraz dbamy o najwyższą jakość standardów i praw.


Stale dofinansowujemy kształcenie i organizujemy specjalistyczne kursy dla załogi EC Śrem. Rozbudowaliśmy systemem nagród i premii. Wysoko cenimy aktywne wsparcie w organach doradczych spółki. Mając na uwadze zmiany potencjału na rynku pracy, opracowaliśmy nowoczesny system praktyk, stażów studenckich i zawodowych.
Kultura pracy to dla nas również kultura wypoczynku. Poza ustawowym prawem do urlopów, nasi pracownicy aktywnie uczestniczą we wspólnych spotkaniach i wyjazdach integracyjnych. Jesteśmy rodziną, dlatego staramy się pomagać jak rodzina — służą temu fundusze socjalne z preferencyjnymi warunkami dla załogi GKEC Śrem.

Grupa Kapitałowa Energia Ciepła — Śrem
ul. Grunwaldzka 27, 63-100 Śrem

Centrala
tel./fax (061) 283 40 31

Sekretariat
tel. (061) 283 47 51