EC Wytwarzanie

Energia Ciepła — Wytwarzanie S.A.

Możliwości
produkcyjne

Ciepło o mocy
0,2
MWt
Energia o mocy
0,5
MWe

EC Wytwarzanie to spółka skoncentrowana na innowacyjnych i proefektywnościowych rozwiązaniach z szeroko pojętej dziedziny wytwarzania ciepła i energii tj.:

  • kogeneracji
  • odzysku ciepła
  • wykorzystaniu spalania odpadów i biogazu
  • energii słońca i wiatru
  • geotermii
  • klasycznej produkcji ciepła

Działalność przedsiębiorstwa realizowana jest za pomocą systemu zmodernizowanych urządzeń wytwórczych i tworzą go:

  • 2 kotły wodne WR-25 (29 MWt mocy cieplnej każdy)
  • 2 kotły parowe OKR-5 (3,8 MWt mocy cieplnej każdy)
  • 2 kotły parowe OR-32 (26 MWt mocy cieplnej każdy)
  • turbozespół (10,5 MWe mocy elektrycznej).

Spółka jest właścicielem 6 budynków o łącznej kubaturze 59 739 m2, budynku elektrociepłowni w Śremie o powierzchni 49 780 m2 z kotłami i maszynownią o łącznej wartości ponad 40 000 000 zł. Wraz z pozostałymi spółkami objęta jest koncesją na produkcję energii elektrycznej, energii cieplnej, oraz przesył i dystrybucję ciepła do 2030 roku. Na stałe zatrudnia ok. 50 pracowników. EC Wytwarzanie S.A. działa na stabilnym rynku pozbawionym konkurencji, osiągając przychody rzędu ok. 20 mln zł rocznie.

Grupa przy udziale środków unijnych planuje zainwestować w nowoczesną produkcję ciepła. Dotychczasowa elektrociepłownia w Śremie uzupełniona zostanie o nowe źródła ciepła. Dzięki temu EC Wytwarzanie S.A. posiadać będzie nie tylko nową efektywną sieć ciepłowniczą, ale również jedno z najnowocześniejszych w Polsce źródeł ciepła, co wprost przekładać się będzie nie tylko na bezpieczeństwo energetyczne i cieplne obsługiwanych miast i miejscowości oraz komfort mieszkańców, ale także na lepszą ochronę środowiska.