EC Prefabrykacja i Obrót

Energia Ciepła — Prefabrykacja i Obrót S.A.

Mając na celu obniżenia emisji CO2 w kolejnych latach, spółka rozpoczęła dywersyfikację źródeł energii ze szczególnym wykorzystaniem energii odnawialnej.


EC Prefabrykacja i Obrót to podmiot działający w segmencie innowacyjnych proefektywnościowych rozwiązań z dziedziny produkcji i sprzedaży urządzeń oraz instalacji ciepłowniczych i chłodniczych, przeznaczonych dla jednostek samorządu terytorialnego, ich związków oraz podmiotów sektora niepublicznego w zakresie:

  • fotowoltaiki
  • techniki sorpcyjnej, agregatów chemicznych
  • konwencjonalnej i alternatywnej metody produkcji ciepła i chłodu
  • trójgeneracji

EC Prefabrykacja i Obrót S.A. rozpoczyna współfinansowaną ze środków unijnych budowę układu kogeneracyjnego wysokiej sprawności zasilanego gazem. Bliskość magistrali gazowej i potwierdzona możliwość poboru ilości gazu jednoznacznie wskazują na rentowność inwestycji. Ze względu na mniejsze zużycie paliwa, zastosowanie kogeneracji daje duże oszczędności ekonomiczne i jest korzystne pod względem ekologicznym – w porównaniu z odrębnym wytwarzaniem ciepła w klasycznej ciepłowni i energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej. Planowany koszt inwestycji to 26 mln zł, z czego partycypacja środków unijnych wyniesie 20,8 mln zł.

Wykorzystując powierzchnię posiadanych działek, spółka nawiązała współpracę z wiodącą w branży energetycznej firmą Pfixx Solar Holding BF. W ramach spółki Śrem Solar Energy sp. z o.o. został rozpoczęty proces budowy najnowocześniejszej w Polsce farmy fotowoltaicznej o łącznej powierzchni paneli polikrystalicznych 22 680 m2. Holenderski partner zakończył jeden z najbardziej innowacyjnych tego rodzaju projektów na Arubie. Nasza spółka posiada 80 proc. udziałów w przedsięwzięciu. Całkowity koszt inwestycji planowany jest na ok 8,5 mln zł, przy unijnej dotacji na poziomie 5,1 mln zł.