EC Operator

Energia Ciepła — Operator sp. z o.o.

Strategią spółki są nowoczesne rozwiązania poprzez inwestycje proekologiczne oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne.


EC Operator sp. z o.o. to przedsiębiorstwo ukierunkowane na innowacyjne proefektywnościowe rozwiązania z dziedziny przesyłu oraz dystrybucji ciepła i energii tj. z zakresu:

  • preizolacji
  • węzłów
  • inteligentnych sieci
  • magazynowania ciepła

EC Operator sp. z o.o. posiada sieć cieplną o długości całkowitej 16 260 m obejmującą kilka tysięcy lokalnych odbiorców. Wartość sieci, urządzeń zintegrowanych oraz przyległych budowli szacowana jest na ok. 26 mln zł.

Obecnie EC Operator sp. z o.o. przygotowuje się do współfinansowanego ze środków unijnych wdrożenia inteligentnego systemu zarządzania, który w jednym miejscu będzie gromadzić i analizować wszystkie dane dotyczące sieci, co pozwoli m.in. szybciej usunąć awarie, zwiększyć niezawodność dostaw ciepła i ograniczyć straty przesyłu. Tym samym w ramach nowego systemu zdalnie odczytywane będą parametry jednocześnie u wszystkich odbiorców ciepła, pozwalając nie tylko na optymalne modelowanie pracy sieci i dostosowanie jej parametrów do zmieniających się warunków pogodowych, ale też na szybsze lokalizowanie i usuwanie awarii. Dzięki tym pracom zmniejszą się straty przesyłu i ubytki wody sieciowej. Zwiększy się za to niezawodność dostaw do odbiorców, którzy otrzymają ciepło o najwyższych oczekiwanych parametrach. Zmniejszenie strat podczas przesyłu ciepła przełoży się na mniejszą ilość paliwa wykorzystywanego w źródle ciepła, a w efekcie na obniżenie emisji substancji szkodliwych do środowiska. Jest to największa w historii lokalnego ciepłownictwa modernizacja sieci, która podniesie wartość sieci o ok. 25 mln zł.