Grupa Kapitałowa Energia Ciepła — Śrem
ul. Grunwaldzka 27, 63-100 Śrem

Centrala
tel./fax (061) 283 40 31

Sekretariat
tel. (061) 283 47 51